Academics Acheivers Of The Year

Toppers of ICSE Examination 2017-18
Posted On: 25-May-2018  From: The Chintels - Ratanlal Nagar% (X)
Toppers of ISC Examination 2017-18
Posted On: 25-May-2018  From: The Chintels - Ratanlal Nagar% (XII)
Maths Olympiad Level - I
Posted On: 13-Apr-2018  From: The Chintels - Ratanlal Nagar

English Olympiad Level - I
Posted On: 13-Apr-2018  From: The Chintels - Ratanlal Nagar

Cyber Olympiad Level - I
Posted On: 13-Apr-2018  From: The Chintels - Ratanlal Nagar

Toppers of ICSE Exam 2016-17
Posted On: 24-Jul-2017  From: The Chintels - Ratanlal Nagar


Garima Pandey
97.2% (X)

Shreyanshi Pandey
97.8% (X)

Anushka Singh
96% (X)

Bhavya Jotwani
96.4% (X)

Prakhar Gupta
96.6% (X)

Prakhar Srivastava
96% (X)

Sarvagya Shukla
96.6% (X)

Tanishk Kureel
96.4% (X)

Utkarsh Agarwal
96.6% (X)

Harshit Sethi
95.8% (X)

Jai Keshkani
95.4% (X)

Karan Rochlani
95.4% (X)

Aishwarya Anand
94.2% (X)

Ayush Tiwari
94.2% (X)

Iswinder Singh Sahota
94.5% (X)

Neelansh Bhambhani
94% (X)

Prachi Bala
93% (X)

Harshnoor Kaur Bindra
93.6% (X)
Toppers of ISC Exam 2016-17
Posted On: 24-Jul-2017  From: The Chintels - Ratanlal Nagar


Simran Singh
96.5% (XII)

Abhay Raj
95.5% (XII)

Swati Singh
95% (XII)

Mayank Bhola
94% (XII)

Ayush Shukla
94.25% (XII)

Pulkit Arora
93.75% (XII)

Shikhar Srivastava
93.75% (XII)

Vaibhav Arora
93.75% (XII)